Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

Informacja dla akcjonariuszy

z dnia 08.07.2024 roku,"POSTĘP" SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie
KRS 0000056457, REGON 970626837, NIP 9271507862
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-16 r.


Monitor Sądowy i Gospodarczy Numer 129/2024 (7031) z 04 lipca 2024 r. → Pozycja 33349

Zarząd POSTĘP S.A. (Spółka Dzielona), zawiadamia po raz pierwszy - na podstawie art. 539 § 1 KSH - o planowanym podziale Spółki Dzielonej i przeniesieniu na podstawie art. 529 § 1 pkt 5, art. 531 § 1, § 2 i § 21 oraz art. 534 § 1 i § 2 KSH, części majątku Spółki Dzielonej w postaci Zakładu Usług Medycznych na nowo zawiązaną spółkę pod firmą: Centrum Medyczne PostępMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z s. w Świebodzinie [Nowa Spółka] (PODZIAŁ PRZEZ WYODRĘBNIENIE).W tym celu zostało zwołane na dzień 26 sierpnia 2024 r., godz. 900, w siedzibie Spółki, w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej, zgodnie z art. 541 § 2 KSH, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały o podziale Spółki Dzielonej. Plan Podziału wraz z załącznikami został umieszczony w dniu 29 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki w zakładce "Informacje dla Akcjonariuszy". Jest również dostępny w Sekretariacie Zarządu Spółki, w Świebodzinie, ul. Strzelecka nr 1, w godz. 900-1400, do daty NWZ. Plan Podziału, zgodnie z art. 529 § 2 KSH, nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, jak również nie podlega publikacji w MSiG (art. 535 § 3 KSH).


Zarząd