Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

26 sierpnia 2024 roku, na godzinę 9:00"POSTĘP" SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie
KRS 0000056457, REGON 970626837, NIP 9271507862
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-16 r.


Monitor Sądowy i Gospodarczy Numer 128/2024 (7030) z 03 lipca 2024 r. → Pozycja 33098

Zarząd "POSTĘP" S. A. z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, zwołuje na dzień 26 sierpnia 2024 roku, na godzinę 9:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Strzelecka 1 w Świebodzinie (66-200).

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Przedstawienie Planu Podziału Spółki.

6. Podjęcie uchwały o Podziale Spółki przez wyodrębnienie Zakładu Usług Medycznych.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8.Zakończenie obrad.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze (osobiście lub przez pełnomocnika), posiadający akcje imienne, wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Plan Podziału został udostępniony w dniu 29 maja 2024 r. na stronie internetowej Spółki w zakładce Informacje dla Akcjonariuszy. Jest również dostępny w Sekretariacie Zarządu Spółki w Świebodzinie, ul. Strzelecka nr 1, w godz. 900-1400, do daty NWZ. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Zarząd