Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Więcej informacji dostępne w Polityce prywatności

Zamknij

JESTEŚMY CERTYFIKOWANYM
ZAKŁADEM PRODUKCYJNYM

Dostarczającym usługi lub towary dla klientów w formie
podwykonawstwa dla branży Automotive

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

03.01.2020

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. Spółki akcyjne
Pozycja 63091.


"POSTĘP" SPÓŁKA AKCYJNA w Świebodzinie
KRS 0000056457, REGON 970626837, NIP 9271507862
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-16 r.


Zarząd "POSTĘP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie, ul. Strzelecka 1, na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, zwołuje na dzień 24 stycznia 2020 roku, na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w "Siesta Boutique Hotel" przy ul. Górnej 4 w Świebodzinie (66-200). Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zgodnie z wnioskiem Akcjonariuszy z dnia 14.11.2019 r.,
b) zmiany do uchwały Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Postęp" Spółka Akcyjna z siedzibą w Świebodzinie z dnia 27.06.2019 r. w sprawie: nabycia akcji własnych z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego.
6. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze, którzy posiadają akcje imienne i którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Materiały objęte porządkiem obrad będą dostępne na żądanie Akcjonariusza w siedzibie Spółki najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusz ma prawo żądać odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym Zgromadzeniem. Przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.